Wanneer u niet tevreden bent met de door ons geleverde zorg, dan kunt u dat aan ons laten weten. 

Wat kunt u doen met een klacht over ons? 

Als eerst kunt u ons mailen met u klacht of contact opnemen telefonisch. Als u hier niet uit komt kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke klachten commissie Quasir.

U kunt ons bereiken op info@bzzwelzijn.nl of telefonisch via 085-0600398

Op het moment dat u het gevoel heeft dat de klacht niet voldoende is afgehandeld dan kunt contact opnemen met Quasir. Zij zullen de klacht dan in behandeling nemen en samen met u een oplossing zoeken zodat u weer tevreden over ons kunt zijn.

Klachtencommissie Quasir

De klachtencommissie Quasir voert via schriftelijke hoor en wederhoor een onderzoek uit naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens zal de klachten commissie de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Zij kan hierbij aanbevelingen doen ter verbetering bij het bestuur of directie van de zorgverlener/zorgaanbieder. De klachtencommissie kent geen letselschadevergoeding toe en neemt geen letselschadeclaims in behandeling.

Op de behandeling van klachten zijn het Reglement Klachtencommissie Quasir en de Privacyverklaring Quasir van toepassing.

t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

U kunt het ingevulde formulier ook per e-mail versturen naar: ambtelijksecretaris@quasir.nl

Telefoon: 06-82366772